Betingelser

Få varen levert først ! Betal når du vil !

Ingen bestilling fra hjemmesiden gyldig uten bekreftelse fra Restaurantshop.no.

FRAKT – TRANSPORTSSKADER – REKLAMASJON
Vi leverer etter betaling om varen er på lager Aurskog eller Oslo Showroom.
Det informeres under hver produkt om varen er lagervare eller bestillings vare men dette kan avvike under korona tider. 
Ring gjerne, chat eller send e-post om status.
Ellers sender vi varen rundt hele Norge innen 2 til 5 virkedager.  
Henting: Fra vår lager på Aurskog eller Showroom i Oslo.

Er det skade på produktet?

Kjøper plikter å undersøke leveransen straks den kommer frem. Dersom leveransen er påført skade under transport, skal kjøper meddele dette til transportøren/ sjåføren. Kjøper skal videre besørge at skadens art og omfang blir påført fraktbrevet. Fraktbrevet skal signeres av både kjøper og transportøren/sjåføren. Kjøper skal videre sørge for at det blir tatt bilde av skaden. Restaurantshop er ikke under noen omstendighet ansvarlig for skaden dersom skaden ikke er dokumentert som nevnt ovenfor.
Transportskader skal registreres hos transportør innen 2 dager.
Restaurantshop.no skal informeres umiddelbart skriftlig ved å sende mail  som inneholder bilder.
E-post:  hei@restaurantshop.no

  

BETALING!  

Betaling alternativer:
Forhåndsbetaling:
Betal direkte til konto nummer 9802 30 87405 som tilhører til Hiltum.
Kort betaling fra hjemmesiden via PAYPAL eller Klarna.
Vipps betaling: 586994
Faktura:
Vi sender faktura til statlig / offentlig bedrifter, skoler, barnehager, organisasjoner samt store bedrifter.
Faktura med 30 dagers forfall: Alle bedrifter kan få til send faktura med betalingsutsettelse via Klarna.

 

Alle priser på nettsiden er eks. mva. 
Betalingsbetingelser: Forfall med 7 dager (etter godkjenning). 
Etter forfall beregnes 1,5 % renter per påbegynt måned. 
Ordrebekreftelse / Tilbudet og prisene gjelder i inntil 30 dager fra tilbuds-dato for bestillings varer. 
Betaling alternativene er via Paypal/Klarna / kort betaling eller Vipps. 
Bestillingsvarer: 50% ved bestilling og rest beløp før levering.

  

GARANTI – LEVERING OG ETTER LEVERING  

Det er ett års garanti på material, produksjons og konstruksjonsfeil, forutsatt at kjøperen har brukt utstyret i henhold til bruksanvisninger og eller instruksjoner
Produkter med ordinær pris: med 1 års full garanti som dekker arbeid og deler.
(Gjelder 100km fra Aurskog, utenfor denne grensen er det delegaranti uansett produkt)

Full garanti som dekker arbeid og deler kan kjøpes etter ønske. 
Prisen varierer fra 20% til 35 % av produkt pris.
Full garanti kan kjøpes uansett sted i Norge.

Produkter med redusert pris selges med dele garanti / reservedeler.
Kjøretid, overnatting og andre transportkostnader dekkes ikke av garantien. 
Merk: Produkter med redusert pris / rabatt / gratis levering, selges med 1 år dele garanti.

Alle produkter selges med 1 års reklamasjonsfrist / garanti for feil og mangler.
Slitasje og feil bruk dårlig behandling av produkt som fører til skade dekkes ikke av garanti.
Vær oppmerksom på at produktene våre må installert av en fagperson.
Hvis du ikke kan dokumentere at installasjonen er gjort av en fagperson i garantiperioden, er garantien dessverre ikke lenger gyldig.
Fristen regnes fra fakturadato.   

Garantien dekker kun utgiften til selve produktet.
Om kunden befinner seg mer en 100km fra oss og  produktet trenger service, sender kunden utstyret til vårt lager i Aurskog.
Kjøperen må selv bekoste eventuelle frakt kostnader begge veier.
Det er standart 1 års dele garanti på alle varer vi selger på Restaurantshop.no om det er ikke merket med noe annet.

Ingen returrett etter at varen er kjøpt, levert og brukt. 
Tilbudsvarer og bestillingsvarer har ingen returrett.

14 dagers retur rett for alle lagervarer, eventuelle leverings/retur kostnader betales av kjøperen. Restaurantshop kan kreve 20% til 40% av verdien om produktet kommer ikke i retur med uåpnet emballasje. For bestillingsvarer er det ingen retur rett.
Garantien dekker ikke feil som skyldes at kjøperen ikke har fulgt leverandørens forskrifter for bruk og vedlikehold av utstyret. 
Restaurantshop.no er ikke ansvarlige /garantien gjelder ikke om installasjonen ikke utført av en tekniker vi godkjenner eller om produktet er ikke installert i henhold til bruksanvisningen. 
Garantien og ansvaret gjelder ikke ved feil behandling / mangelfullt vedlikehold i strid med bruksanvisninger eller annen uforsvarlig behandling. 
Garantien gjelder ikke dersom det er gjort inngrep i varen uten avtale med Restaurantshop.no og varen er skadet etter unormale behandling. 
Garantiansvar bortfaller dersom betalingsbetingelser ikke oppfylt 
Garantien dekker ingenting utover de forholdene som er nevnt her.
Vi yter ingen erstatning for hverken skader eller følgeskader forbindelse med bruk.

  

Restaurantshop.no har ansvaret for varene inntil betaling og levering har funnet sted. 
Varene leveres på det stedet og til det tidspunktet som er angitt i bestillingen. 
Kunden plikter å undersøke og informere Restaurantshop.no om det er transportskader, mangler eller feil med varene eller mht. selve bestillingen. 

Er det feil, mangler eller skade på varene/bestillingen/ ordrebekreftelsen/fakturaen, må kunden informere Restaurantshop.no umiddelbart. Dersom kunden har informert Restaurantshop.no kan kunden kreve prisavslag, retur eller erstatningsvarer (etter avtale og innen rimelig tid) Restaurantshop.no er ikke ansvarlig for mangler og skader etter at levering/betaling har funnet sted. 
Varen er selgers eiendom inntil fullstendig oppgjør har funnet sted. 
Brukt og demo utstyr er det 3 måneder dele garanti.

  

ENDRING / AVBESTILLING /RETUR
Bestillingsvarer kan endres etter avtale med Restaurantshop.no før vi sender endelig bestilling til produksjon.
Endringer/avbestilling kan kun skje via e-post. 
Bestillinger kan ikke endres pr. Telefon. 
Etter mottatt bekreftelse på endringer, utgjør dette en ny avtale. 
Restaurantshop.no tar forbehold om endringer i pris og tilgang på produktet eller deler. 
Avbestilling: kun ved å sende e-post til hei@restaurantshop.no 
Ingen endring kan utføres etter bekreftet produksjon bekreftelse fra leverandøren.

Retur:
14 dagers retur rett for alle lagervarer, for bestillingsvarer og tilbud varer er det ingen retur rett. Det samme gjelder varer som er tatt i bruk eller varer med åpnet emballasje.
Kjøper har ikke rett til å returnere bestillingsvarer (varer som er ikke lager vare) eller produkt som bestilles med spesielt mål etter kundes ønske.
Varer kan bare returneres etter avtale med Restaurantshop.no.
En returavgift på 20 % av beløpet beholdes.
Om kunden ønsker å kansellere ordren etter at det er utstedt en ordrebekreftelse, kan Restaurantshop.no kreve avbestillingsgebyr tilsvarende 20 % av beløpet.
Skal produktet sendes i retur, skal kjøper dekke fraktkostnadene for tilbake levering.

HVORFOR RESTAURANTSHOP.NO? 
Vi har 32 års erfaring innen catering-restaurant bransjen og kan dele vår erfaring som kokk med dere for å finne beste løsningen for deg. 
Vi kan garantere høykvalitets produkter og bra service. 
Levering innen 24 timer til kunder som er innen 200 km fra oss. 
Vår nettbutikk er åpent døgnet rundt, her kan du plukke ut nøyaktig hva du ønsker eller kan du ringe oss alle dager fra 9.00 til 21.00 
Vi er fleksible, enkelt bestillings og betaling,  å bestille utstyr blir ikke en komplisert prosess hos oss. 
Ordner service når du trenger det, alt fra ovn, kjøleskap, frys, oppvaskmaskin til kjølerom. 
Kunden har akseptert disse salgs betingelsene ved inngåelse av bestillingen. 

 Med Vennlig Hilsen 
Restaurantshop.no  

Få varen levert først ! Betal når du vil !