Wijtmans Plastics (WP) designer, produserer og leverer spesiallagde og standard plastprodukter som produseres ved hjelp av mekanisk og/eller termisk bearbeiding (plastsveising) av termoplastiske halvfabrikata. Vi er spesialister på plastløsninger for oppsamling, blanding, lagring og lagring av væsker som (avløps)vann og farlige væsker. I tillegg har vi et komplett program av fettutskillere i plast til storkjøkken og KWS-utskillere for alle typer avløpsvannstrømmer.

For å garantere kvaliteten på produktene våre er våre sveisere/mekanikere sertifisert og vi følger DVS retningslinjer, DIN standarder og NEN-EN-ISO standarder. (hvis aktuelt)

Våre produkter kan brukes innen følgende sektorer: dreneringsteknologi, vannbehandling, pumpe- og installasjonsteknologi, skipsbygging, separasjons- og avløpsteknologi, jordarbeid, veibygging og vannteknikk, miljøteknologi, galvanoteknologi og (petro)kjemisk industri.

Home » Butikk » Wijtmans Plastics
Ingen produkter ble funnet som passer dine valg.